Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Hjem > DOBBELT OVERSKRIFT 1 > januar 2013

januar 2013

Januar

VED INDGANGEN TIL ÅR 2013


Vi har taget hul på et nyt år, og der er vel grund til optimisme, trods det at finans-
krisen ikke har forladt os endnu, og at der fortsat er for mange uden arbejde.

I det forgangne år synes boligpriserne endelig at have nået bunden, og de danske aktier steg flot året igennem. Den sidste nye finanslov blev vedtaget af rent ”røde” partier, men er den egentlig så forskellig fra hvad en ”blå” finanslov ville have været.
Mange politiske iagttagere mener nej.

Vores Dronning holdt, som sædvanlig, en fin nytårstale, som gav stof til eftertanke. Vores statsministers nytårstale blev mindre vel modtaget, der manglede løsnings-forslag, mente mange.

Danmark klarede sig flot på det sportslige område, først vandt de danske håndbold-drenge Europamesterskabet, derefter præsterede de danske deltagere ved Olympia-den i London at vinde adskillige medaljer, hvoraf flere var af guld.

Dronningen talte om Facebook.

Borgerforeningen er også kommet på Facebook, ligesom vi også i det forgangne år har fået lavet en ny hjemmeside: www.gentofteborgerforening.dk.
Foreningen skylder en varm tak til de medlemmer der har brugt mange timer på at opbygge den nye hjemmeside samt vores nye Facebook.

Fra og med nu vil alle opdateringer, såsom nyt blad, bridgeresultater, nye arrange-menter med videre blive lagt på den nye hjemmeside. Den gamle hjemmeside vil først blive lukket senere på året (hen på efteråret).

For at komme på foreningens Facebook, kan man gå via den nye hjemmeside. Den har et direkte link til Facebook. Det kræver dog, at du selv har en profil på Facebook.

De medlemmer der modtager bladet med posten vil finde et indbetalingskort ved-
lagt, som bedes benyttet ved betaling af kontingent for 2013. Man kan naturligvis også betale sit kontingent direkte til vores konto i Nordea 2135 8973889541 via homebanking, men anfør så venligst jeres navn plus kontingent 2013 på over-førslen. Dette bedes også alle medlemmer, der læser vores blad via vores hjemme-side, gøre.
Kontingentet er 150,00 for enkelte og 250,00 dobbelte medlemskaber, bedes be-talt senest den 28. februar 2013.

 

Kommende arrangementer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes

Mandag, den 11. februar 2013 kl. 19.30

Restaurant Strandlund, 2920 Charlottenlund

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber, både for Borgerforeningen og Flagfonden, til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
   På valg er:
   Erik Poulsen, Alice Scheel Larsen, Per Johansen, Ida Vedel, Jørgen Vedel, Frank Meldgaard, Holger Hagelberg, Peter Kofoed og Jes Peter Frees.
  5. Valg af formand: Ole Marker ønsker ikke genvalg
  6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
  8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsentantskabet og forretningsudvalget.
  9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er naturligvis for alle foreningens medlemmer.

I de senere år er der foretaget et større restaureringsarbejde på Københavns gam-le befæstningsanlæg såvel her i kommunen som andre steder på anlægget.
En af de førende historiske eksperter på dette felt, museumsinspektør Jens Ole Christensen, fra det som tidligere hed Tøjhusmuseet, har velvilligt stillet sig til foreningens disposition. Jens Ole vil efter generalforsamlingen fortælle os om Københavns befæstning, om hvilken han også er aktuel med en bog med præcis denne titel (se billede).

Foto Holger Hagelberg

Kommunen er begunstiget med adskillige anlæg som stammer fra den oprindelige befæstning. Her skal kun nævnes Charlottenlund Fort og Garderhøjfortet, men deltagere i generalforsamlingen vil komme hjem med en meget større viden om al-le de andre større og mindre anlæg vi harliggende hos os.

Efter det spændende foredrag vil der blive serveret lækre sandwich med vin, øl el-ler vand til. Dette koster kr. 125,00 pr. deltager. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 6. februar 2013 til Ida Vedel på tlf. 39680404, eller på info@gentofteborgerforening.dk
Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541.

 

Hjertestarter kursus

Den 15. oktober 2012 var 29 medlemmer taget til Strandlund, hvor vi på 1. sal blev belært om, hvorledes en hjertestarter virker, og hvordan den skal bruges. Det var meget lærerigt, og fjernede den angst, de fleste forinden havde, for at komme til at gøre noget forkert ved brug af en hjertestarter.
Der var også mulighed for at prøve hjertestarteren på en dukke. Efter det 1 time lange kursus fik vi serveret lækre sandwiches med drikkelse til. Hele arrangementet var sponsoreret af TRYG-fonden.

 

Andespil

Mandag, den 12. november 2012 afholdt vi vores traditionelle bankospil på Strand-lund, hvor der ligesom de seneste år lavet bordplan for os alle, hvilket fungerede fint.
Tak til dem der brugte flere timer med at få det til at passe, så alle der gerne ville sidde sammen også kom til det. Martins andesteg var, som den plejer, meget fin og alle fik varm mad.
Det gik planmæssigt med spillet, og som sædvanlig var der nogle, der vandt ofte, mens mange slet ikke vandt, men det er jo de vilkår vi alle kender. Man kan kun håbe at det også en gang bliver ens egen tur, - og gerne næste gang!

Vinderbordet fra andespillet mens man nød anden. Foto JPV


Gentofte Gallafest

Dette arrangement, som var startet op sammen med Lions Club Hellerup,
Handelsstandensforeningen, Håndværkerforeningen og Gentofte Musikskole,
måtte desværre aflyses grundet for lille tilslutning.


Fugleskydning 2013

Den årligt tilbagevendende begivenhed afholdes som sædvanlig Grundlovsdag den 5. juni 2013. Afgang fra Skovshoved Kirke, Teglgårdsvej, kl. 8.00.

Borgerforeningens traditionsbundne årlige fugleskydning startede allerede i 1907, -

en tradition kendt fra mange danske provinsbyer var nu kommet tæt på hoved-staden.

Skikken med fugleskydning menes opstået i det 14. århundrede som led i borger-væbningen i nordtyske købstæder - i dag fortsætter Borgerforeningen denne fornøjelses- og øvelsesskydning med den årlige fugleskydning i juni.

År efter år siden 1907 har Gentofte haft sin fuglekonge.

Som symbol på værdigheden har hver enkelt fuglekonge bragt sit våbenskjold til ophængning på væggene på Gentofte Hotel, hvis historiske aner som kro går helt tilbage til 1667.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login