Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Hjem > DOBBELT OVERSKRIFT 1 > januar 2012

januar 2012

 

2012 står der nu på kalenderen.

Vi har endnu finanskrisen, og huspriserne falder stadig, dog ikke så meget som vi har set. Exporterhvervene troede på pæne resultater i 2011, og det ser ud til at de fik ret. Med ny regering til trods, bør vi vel være optimister for 2012.

I 2012 ser vi frem til et 40 års regentjubilæum, det er imponerende. Her i vores forening får vi jo kun lov i et år. Endvidere kan alle sportsinterreserede se frem til et meget spændende år, der udover de faste årlige højdepunkter også byder på både EM i håndbold for herrer, EM i fodbold, også for herrer, og til OL i London.

I 2011 måtte vi tage afsked med 4 medlemmer af vores Repræsentantskab.
Nemlig tidligere formand Jørn G. Andersen, vores nuværende formands hustru Hanne Marker, Helle Fischer Oldorf og Steen Andersen.
Ære være Deres minde.

2011 var da heldigvis andet end krise, vi fik kongelige tvillinger. Vores Verdens ”etter” i tennis holdt hele året, og hun er stadig nr. et, godt gået Caroline.
Vi fik også en stribe af medaljer i svømning i 2011, og det lover jo godt for OL i år.

Rigtig mange har efterhånden fundet ud af at vores blad bliver lagt på vores web-side www.borgerforeningen.com. Det findes under fanen ”Nyt fra Borgerfor-eningen”. Med web-udgaven af bladet er der ofte en række farvebilleder, der ikke kan komme med i det trykte nummer. Vi vil meget gerne have flere til at læse bladet på web-siden, det sparer portokroner.
Så send en mail til info@borgerforeningen.com, så vil I fremover modtage en mail, når der er et nyt blad klar på web-siden.

De der ikke har fremsendt en mail til Borgerforeningen endnu, vil sammen med bladet denne gang modtage et indbetalingskort, som bedes benyttet ved betaling af kontingent for 2012.
De der modtager mail om, at nu ligger der et nyt blad på vores hjemmeside, bedes betale 2012-kontingentet via netbank til: Nordea 2135 8973889541, men anfør så venligst jeres navn plus kontingent 2012 på overførslen.
Kontingentet bedes betalt senest den 29. februar 2012.
Kontingentet for 2012 er fastsat til kr. 150,- for enkelte og kr. 250,- for pa

 


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes mandag, den 6. februar 2012 kl. : 19;00
på Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Hellerup

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber, både for
  Borgerforeningen og Flagfonden, til godkendelse.
 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsentantskabet
  og forretningsudvalget.
 9. Eventuelt. 


Vedr. pkt. 4 i dagsordenen er følgende medlemmer på valg til  repræsentant-skabet:
Annelise H. Ravn, Tove Eriksson, Lis Poulsen, Britta Andersen, Kate Johansen, Birthe Lyngsø, Ole Marker, Michael Hogrefe, Hanne Tarp og Jens Tarp. Der er for-slag til nyvalg af flere af foreningens medlemmer til Repræsentantskabet.

Vedr. pkt. 6: På valg er: Peter Mouritzen og Michael Hogrefe, samt suppleanten
Inge Grau. Desuden skal der vælges en ny suppleant.
Til selve Generalforsamlingen er alle medlemmer naturligvis velkomne.

Efter selve Generalforsamlingen vil Leder af Lokalhistorisk Arkiv Mette Henriksen holde foredrag med titlen:

På sporet af Gentoftes historie

Det er historien om dengang i 1765, hvor Gentoftes bønder mødte op på Bernstorffs Slot for at trække lod om jorden i Gentofte Kommune.
Lodtrækningen var en del af Bernstorffs jordreformer, som fik stor indflydelse på kommunens historie, og ikke mindst på det kulturlandskab, som vi kender i dag.

Selvom bøndernes æra i Gentofte er forbi, og langt de fleste gårde er forsvundet,
så kender vi mange af gårdenes navne i flere af kommunens vejnavne. Afslutningsvis introducerer Mette Henriksen filmen om Gentofte Borgerforenings fugleskydninger i 1936 & 1948. Filmen er underholdende og tegner et fint øjebliks-billede i Borgerforeningens spændende historie. Filmen varer ca. 12 minutter.

Når Generalforsamlingen og Mette Henriksen’s foredrag er overstået, er der lækre sandwich med et glas vin, en øl eller en vand til alle der har lyst.

Prisen for spisning er kr. 75,-. Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541. Tilmelding til spisning er påkrævet senest fredag den 2. februar 2012.
Kontakt Hanne Tarp på 22589101 efter kl.17;00,
eller Formanden på ole@ole-marker.dk.

  

Vinsmagning

Tirsdag den 25. oktober 2011 var der fuldt hus til vinsmagning hos Lars Byager i VinoTeket i Gentoftegade. Lars fortalte levende om vinfremstillingen i Côtes du Rhône-området med herlige anekdoter. Vi fik smagt på en række gode vine fra området, som vi også kunne købe til nedsatte priser.

Til at skille vinene fra hinanden var der pølsebord og oste, og der var rigeligt af det. Arrangementet var en stor succes, og vil muligvis blive gentaget i 2012 eller 2013. Succesen var så stor, at Lars fik udsolgt af enkelte af vinene, der ikke længere var tilgængelige i den smagte årgang.

ANDESPIL

Mandag, den 14. november 2011 afholdt vi vores årlige bankospil. Vi var som sid- ste år på Restaurant Strandlund, og vi fik dejlig mad med fin betjening. Vi havde igen i år lavet bordplan til alle, efter input fra de enkelte ved tilmeldingen til arran-gementet.
Dette er der ifølge de tilbagemeldinger vi har fået, stor tilfredshed med, så det vil

Præmiespredningen i år var lidt større end sidste år, og vi havde rekord mange dobbelt bankoer, så vi næsten løb tør for trøstpræmier.

Bridgeklubben

Bridgekubben måtte aflyse en af de planlagte spilleaftner i efteråret, grundet at der var trængt kloakvand ind i de lokaler på Lyngbyvejen, hvor klubben har holdt til i mange år. Resten af spilledagene i 2011 blev derfor flyttet til Restaurant Zoller på Jægersborg Station.
Fra første spilleaften i 2012 er klubben så flyttet til Gentofte Sognegård, hvor vi har fået lov til at spille vores dejlige spil resten af denne sæson.

Kalenderen

Mandag den 16. januar 2012 afholdes repræsentantskabsmøde kl. 19;00 i
Gentofte Sognegård, separat indkaldelse er sendt til repræsentantskabets
medlemmer.
Mandag den 6. februar 2012 er der Generalforsamling kl.19;00.
Tirsdag den 24. april 2012 skal vi på rundvisning i Sommers automobil
Tirsdag den 5. juni 2012 er der som sædvanlig Fugleskydning.

 

 

 

 

 


 

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login