Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Hjem > Tidligere arrangementer 2019

Tidligere arrangementer 2019

 

A N D E S P I L

Onsdag, den 13. november 2019 kl. 18.00


Igen i år foregår vores populære årlige andespil i Restaurant Strandlund, Strandlund 102, Charlottenlund.

 -o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Grønnegårdsteatret

 

 

Lidt billeder fra Grønnegårds Teatret og Helligtrekongersaften.

Trods en våd eftermiddag blev det en tør aften og god oplevelse.

-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Lørdag den 11. maj 2019 kl. 13.30
Sejltur med unikke naturoplevelser og god mad.

Praktiske oplysninger:
 
• Parkering & Transport
Det er muligt at parkere på den store parkeringsplads ved Vikingeskibsmuseet.  Bus 203 kører fra Roskilde Station til havnen. Vi anbefaler samkøring af medlemmerne.
• Mødetid:
senest ¼ til ½ time før afgang ved skibet, Vindeboder 18, 4000 Roskilde.
• Pris: kr. 375 pr. person excl. drikkevarer
• Sejltid: 2 ½ time

• Frokostanretning:
Marineret fjordsild med rødløg og kapers. Hertil hjemmelavet karrysalat med løg og æbler, håndpillede rejer med halveret kogt æg og citron, som serveres med økologisk mayo, lækker hønsesalat af pocheret hønsekød vendt i creme med svampe og asparges og toppet med bacon og karse, dansk øko-svinemørbrad med champignon og fløde, toppet med syltet rødløg, serveres med en lille madmuffin, økobrie lavet med naturmælk, serveret på nødder med friske bær.
Friskbagt brød, fedt og smør.


• Skibet. 
Sagafjord er oprindelig et norsk skib og blev leveret som bil- og passagerfærge til færgeselskabet Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskab i foråret 1957. Efter mange år med skiftende ejere bl.a. moderskib for mini-ubåde kom skibet i 1988 til Danmark. Skibet er blevet renoveret flere gange  senest i 2016. Sagafjord driver selv restauranten med fokus på bæredygtighed, økologi, lokale råvarer og velsmagende mad.

BORGERFORENINGEN
i Gentofte Kommune

Referat af Ekstraordinær
 Generalforsamling
Tirsdag den. 26. februar 2019
Østerbrogade 228, 2100 København Ø,

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: 
  Peter Koefoed blev valgt og konstaterede, at denne ekstraordinære generalforsamling var vedtægtsmæssigt indkaldt og beslutningsdygtig.
 2. Valg af referent: 
  Tove Eriksson blev valgt.
 3. Godkendelse af regnskab: 
  Kassereren, Jørgen Vedel, omdelte nyt regnskab.
  Spørgsmålet om tab på debitorer blev afklaret, og regnskabet var herefter blevet godkendt af revisorerne den 11. februar 2019. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det korrigerede regnskab.
 4. Vedtagelse af repræsentantskabets ændringsforslag til vedtægterne:
  Ændringer til vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen den 6. februar, men med for lille fremmøde (mindst 1/3 af samtlige medlemmer), hvorfor der var blevet indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling. Ændringerne blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
 5. Eventuelt:
  Intet at behandle.

Generalforsamlingen hævet.

Referent: Tove Eriksson                             Dirigent: Peter Koefoed

27. februar 2019


-o-o-o-o-o-o-o-o-

 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00

Østerbrogade 228 (Bridgesalonen), 2100 København Ø

    DAGSORDEN:

 1.  Valg af dirigent. 
 2.  Valg af referent
 3. Godkendelse af regnskab for 2018
 4. Vedtagelse af repræsentantskabets ændringsforslag
 5. Eventuelt  

           
Ad punkt 3: På den ordinære generalforsamling blev der stillet spørgsmål til 
regnskabet, som skal besvares og regnskab godkendes.
Ad punkt 4: På den ordinære generalforsamling blev der stillet forslag om ænd-
ring af vedtægterne. Banken har ønsket en præcisering af foreningens tegningsregler. Den nye § 11 i vedtægterne blev godkendt på den ordinære generalforsamling, men der var ikke 1/3 af medlemmerne tilstede, som kræves for at være beslutningsdygtig. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.    

Med venlig hilsen
Kjeld Hansen
Formand

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Referat af generalforsamlingen 6.2.2019


DAGSORDEN:

Formanden Kjeld Hansen bød velkommen og der afholdtes 1 minuts stilhed for vort æresmedlem, Eggert Frandsen, som gik bort i 2018.

 1. Valg af dirigent: Peter Koefoed blev valgt
 2. Beretning om årets aktiviteter: KH berettede om aktiviteter i 2018 og takkede Forretningsudvalget for godt samarbejde. Emnet om ligeberettigelse blev nævnt, idet det havde været diskuteret, om kvinder kunne blive ”fuglekonge”, men en afstemning herom havde ikke givet noget resultat. Nogenlunde stemmelighed.
  Allerede nu er der aftalt arrangement den 11. maj med ”Sagafjord” i Roskilde fjord, og til september besøg på Falkonérgården.
 3. Det reviderede regnskab blev aflagt af Jørgen Vedel, kasserer. Der blev stillet spørgsmål om ”tab på debitorer”, som ikke umiddelbart kunne oplyses. Dette kræver en yderligere regnskabsforklaring, og regnskabet kunne således ikke godkendes i sin nuværende form.
  Behandlingen heraf blev udskudt til den ekstraordinære generalforsamlng den 26. februar 2019.
 4. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet
  På valg er: Erik Poulsen, Ellen Martens, Kjeld Hansen, Frank Meldgaard, Jes Peter Frees,  Jørgen Vedel, Ida Vedel, Peter Koefoed, Susanne Sonne.
  Bent Jespersen blev foreslået til nyvalg. Alle accepterede valg, som går over en 3-årig periode.
 5. Valg af formand: Kjeld Hansen blev genvalgt med applaus.
 6. Valg af 2 revisorer: På valg er Peter Mouritzen og Ole Brusch, som begge blev genvalgt.
  Valg af 2 revisorsuppleanter: Birthe Lyngsø ophører, og kun Peer Pedersen bliver genvalgt.
 7. Årskontingent fastsat uændret.
 8. VORES BANKFORBINDELSE HAR STILLET KRAV OM AT VEDTÆGTERNES TEGNINGSREGEL PRÆCISERES.
  FORSLAGET TIL VEDTÆGTSÆNDRING TIL OPFYLEDELSE HERAF BLEV SAT TIL AFSTEMNING OG VEDTAGET MED ALL FREMMØDTE STEMMER.  VEDTAGELSE AF VEDTÆGTSÆNDRINGER KRÆVER FREMMØDE AF MINDST 1/3 af samtlige MEDLEMME OG GODKENDELSE AF MINDST 2/3 AF DEISSE. Da der IMIDLERTID ikke var 1/3 af SAMTLIGE medlemmer til stede, SKAL EN VEDTÆGTSÆNDRING GODKENDES EFTERFØLGENDE PÅ EN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SOM VIL BLIVE INDKALDT TIL AFHOLDELSE DEN tirsdag den 26. februar 2019.
 9. Eventuelt: Ingen bemærkninger hertil.

Aftenen sluttede med foredrag af Torben Nielsen om ”Årets gang i Kongehuset”.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login