Borgerforeningen januar 2017

Formandens Nytårshilsen 

Kære alle i Gentofte borgerforening

Ja nu er der atter gået et år i vores forening og her i starten af det nye år synes jeg at det må være på sin plads at lade tankerne glide tilbage på året som gik.

I den store verden kan man jo ikke sige at alt har været fred og fordragelighed, nej måske tværtimod.
Der har været den ene grusomme voldshandling efter den anden, hvor helt uskyldige mennesker bliver dræbt og lemlæstet uden nogen som helst grund.

Der har været præsidentvalg i USA, hvor resultatet for nogle har været, og stadig er, rystende, men det sagde man jo også om Reagan, og det gik jo ikke så ringe endda, så klap nu hesten og lad os se, - måske kan det samme ske igen.

Men værst af alt, - Dronningens tale blev udsat for sabotage så der var kabelnedbrud.
Det viser at der her i landet også er syge personer, som ikke forstår hvad Danmark er, og hvad der samler os alle her i vores dejlige land. Ak ja, men er der da ikke noget rart og positivt at skrive om? - jo der er:


Vores alles dejlige forening, hvor vi kan mødes i hyggeligt selskab, spise god mad og hvor snakken går lystigt og så er der de gode arrangementer vi har.
Derfor beder jeg alle om at bakke endnu mere op om vores alles Borgerforening, så vi kan få en endnu bedre forening i det nye år 2017.

Med disse ord ønsker jeg alle og jeres kære i Gentofte Borgerforening
Et rigtig godt og lykkebringende nytår

Kjeld Hansen Formand 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes

Tirsdag, den 7. februar 2017 kl. 19.30 på
Restaurant Strandlund, 2920 Charlottenlund


DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber, både for Borgerforeningen og Flagfonden til godkendelse.
 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet:
  På valg er: Flemming Lyngsø, Peter Mouritzen, Birthe Lyngsø, Peer Petersen, Jan Rasmussen, Ole Brusch og John Zangenberg. 
 5. Valg af formand.
  På valg er Kjeld Hansen.
 6. Valg af 2 revisorer.
  På valg er: Peter Mouritzen & Ole Brusch                                                        Valg af 2 revisorsuppleanter.
  På valg er: Birthe Lyngsø  & Peer Pedersen.
 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsentantskabet og forretningsudvalget.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil sognepræst Leif Ruhlmand Evald fra Gentofte Kirke, som er med i Gentofte Lokalhistorisk Forening, holde foredrag om det gamle Gentofte.
                                                                             
Efter foredraget vil der blive serveret et let traktement med et glas vin eller en øl/vand.
Dette koster kr. 170.- pr. deltager. Tilmelding f.s.v. angår foredrag og spisning skal ske senest den 1. februar 2016 til Ida Vedel på tlf. 22158004, eller på info@gentofteborgerforening.dk.
Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541 samtidig med tilmelding.

 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag, den 7. februar 2017 kl. 19.30

Restaurant Strandlund, 2920 Charlottenlund


   DAGSORDEN:

1.Valg af dirigent.  Erik Poulsen blev valgt.   
                                                                                                          
2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
    Kjeld Hansen fremlagde årets  aktiviteter.

3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber, både for Borgerforeningen og
    Flagalleens regnskaber.
    Jørgen Vedel fremlagde Borgerforeningens, og Erik Poulsen
    fremlagde Flagalleens, begge regnskaber blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet: 
    Flemming Lyngsø, Peter Mouritzen, Birthe Lyngsø, Peer Petersen, Jan Rasmussen,
    Ole Brusch og John Zangenberg.  Alle blev genvalgt for en 3-årig periode.

5. Valg af formand Kjeld Hansen. 
    Kjeld Hansen blev genvalgt.
  
 6. Valg af 2 revisorer: 
     Peter Mouritzen & Ole Brusch.
     Valg af 2 revisorsuppleanter:
     Birthe Lyngsø  & Peer Pedersen.  Alle blev genvalgt.

7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
    Uændret for året 2018.

8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsentantskabet og
    forretningsudvalget.

Kjeld præsenterede repræsentantskabet’s forslag: ”Forandre for at bevare” .
Forslaget blev vedtaget.

 9. Eventuelt. 
     Arrangementer 2017-
     Forår: Sejlads på Lyngby/Bagsværd sø.
               Besøg i Bjørn Winblads hus i Virum.
               Fugleskydning 5 juni.  
     Efterår: 
               Aug.: Grønnegård.
               Sept.: Fre.VII’s palæ i København. 
               Okt.:Vinsmagning i kælderen,Vinoteket.
               Nov.: Banko.

Referant
Lis Poulsen 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Fredag den 10. marts 2017 kl. 17.00

 

Medlemmerne inviteres hermed til en spændende eftermiddag i Bjørn Wiinblads hjem – Det Blå Hus – med efterfølgende spisning i Frilandsmuseets Restaurant.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

Husk indbetaling af kontingent for 2017. Beløbet er uændret kr. 150.- for enkelt medlemskab og kr. 250.- for dobbelte medlemskaber.  Indbetaling kan ske til vores konto i Nordea reg. nr. 2135 konto 8973889541. Det kan ske via giro, bank eller homebanking.
Uanset betalingsform bedes anført navn samt kontingent 2017.


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-