Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Hjem > Borgerforeningen januar 2017

Borgerforeningen januar 2017

Formandens Nytårshilsen 

Kære alle i Gentofte borgerforening

Ja nu er der atter gået et år i vores forening og her i starten af det nye år synes jeg at det må være på sin plads at lade tankerne glide tilbage på året som gik.

I den store verden kan man jo ikke sige at alt har været fred og fordragelighed, nej måske tværtimod.
Der har været den ene grusomme voldshandling efter den anden, hvor helt uskyldige mennesker bliver dræbt og lemlæstet uden nogen som helst grund.

Der har været præsidentvalg i USA, hvor resultatet for nogle har været, og stadig er, rystende, men det sagde man jo også om Reagan, og det gik jo ikke så ringe endda, så klap nu hesten og lad os se, - måske kan det samme ske igen.

Men værst af alt, - Dronningens tale blev udsat for sabotage så der var kabelnedbrud.
Det viser at der her i landet også er syge personer, som ikke forstår hvad Danmark er, og hvad der samler os alle her i vores dejlige land. Ak ja, men er der da ikke noget rart og positivt at skrive om? - jo der er:


Vores alles dejlige forening, hvor vi kan mødes i hyggeligt selskab, spise god mad og hvor snakken går lystigt og så er der de gode arrangementer vi har.
Derfor beder jeg alle om at bakke endnu mere op om vores alles Borgerforening, så vi kan få en endnu bedre forening i det nye år 2017.

Med disse ord ønsker jeg alle og jeres kære i Gentofte Borgerforening
Et rigtig godt og lykkebringende nytår

Kjeld Hansen Formand 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes

Tirsdag, den 7. februar 2017 kl. 19.30 på
Restaurant Strandlund, 2920 Charlottenlund


DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber, både for Borgerforeningen og Flagfonden til godkendelse.
 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet:
  På valg er: Flemming Lyngsø, Peter Mouritzen, Birthe Lyngsø, Peer Petersen, Jan Rasmussen, Ole Brusch og John Zangenberg. 
 5. Valg af formand.
  På valg er Kjeld Hansen.
 6. Valg af 2 revisorer.
  På valg er: Peter Mouritzen & Ole Brusch                                                        Valg af 2 revisorsuppleanter.
  På valg er: Birthe Lyngsø  & Peer Pedersen.
 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsentantskabet og forretningsudvalget.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil sognepræst Leif Ruhlmand Evald fra Gentofte Kirke, som er med i Gentofte Lokalhistorisk Forening, holde foredrag om det gamle Gentofte.
                                                                             
Efter foredraget vil der blive serveret et let traktement med et glas vin eller en øl/vand.
Dette koster kr. 170.- pr. deltager. Tilmelding f.s.v. angår foredrag og spisning skal ske senest den 1. februar 2016 til Ida Vedel på tlf. 22158004, eller på info@gentofteborgerforening.dk.
Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541 samtidig med tilmelding.

 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag, den 7. februar 2017 kl. 19.30

Restaurant Strandlund, 2920 Charlottenlund


   DAGSORDEN:

1.Valg af dirigent.  Erik Poulsen blev valgt.   
                                                                                                          
2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
    Kjeld Hansen fremlagde årets  aktiviteter.

3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber, både for Borgerforeningen og
    Flagalleens regnskaber.
    Jørgen Vedel fremlagde Borgerforeningens, og Erik Poulsen
    fremlagde Flagalleens, begge regnskaber blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet: 
    Flemming Lyngsø, Peter Mouritzen, Birthe Lyngsø, Peer Petersen, Jan Rasmussen,
    Ole Brusch og John Zangenberg.  Alle blev genvalgt for en 3-årig periode.

5. Valg af formand Kjeld Hansen. 
    Kjeld Hansen blev genvalgt.
  
 6. Valg af 2 revisorer: 
     Peter Mouritzen & Ole Brusch.
     Valg af 2 revisorsuppleanter:
     Birthe Lyngsø  & Peer Pedersen.  Alle blev genvalgt.

7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
    Uændret for året 2018.

8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsentantskabet og
    forretningsudvalget.

Kjeld præsenterede repræsentantskabet’s forslag: ”Forandre for at bevare” .
Forslaget blev vedtaget.

 9. Eventuelt. 
     Arrangementer 2017-
     Forår: Sejlads på Lyngby/Bagsværd sø.
               Besøg i Bjørn Winblads hus i Virum.
               Fugleskydning 5 juni.  
     Efterår: 
               Aug.: Grønnegård.
               Sept.: Fre.VII’s palæ i København. 
               Okt.:Vinsmagning i kælderen,Vinoteket.
               Nov.: Banko.

Referant
Lis Poulsen 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Fredag den 10. marts 2017 kl. 17.00

 

Medlemmerne inviteres hermed til en spændende eftermiddag i Bjørn Wiinblads hjem – Det Blå Hus – med efterfølgende spisning i Frilandsmuseets Restaurant.

 • Bemærk der er begrænset deltagerantal til max 20 personer.
  Bjørn Wiinblads hjem, Det Blå Hus, står urørt efter hans død i 2006.
  Det var Bjørn Wiinblads eget ønske, at hans hjem skulle være et åbent kunstnerhjem og levende værksted for keramikere.
  Huset indeholder det mest fantastiske interiør, bestående af en stor og alsidig kunstsamling og vidner om en folkekær multikunstner, der på sin egen finurlige måde ønskede at gøre folk glade.
  Huset er opført omkring år 1900 og har så vidt vides huset et kornlager. Siden blev der bygget til og bygget om, og det store træhus på 700 m2 har utallige, små hemmelige rum.
  I 1934 startede den svenske kunsthåndværker Brita Drewsen (1887-1983) et spinderi og væveri i “Den blaa Fabrik” sammen med væveren Gudrun Clemens. De fremstillede tæpper, møbelstoffer og boligtekstiler, som blev købt af et kræsent publikum. 
  I 1965 flyttede Brita Drewsen fabrikken til Glostrup.
  I 1966 overtog Bjørn Wiinblad “Det Blå Hus”, som var hans base indtil sin død i 2006. 
  I de første år blev Brita Drewsen boende i sit lille hus, der ligger i den ene ende af den store grund. Bjørn Wiinblad og Brita Drewsen lavede flere haveudstillinger sammen bestående af deres egne design – både brugskunst og møbler.
  En unik oplevelse
  Den private bolig og atelieret står i dag intakt, som om Bjørn lige var gået ud ad døren. Det smukke hjem rummer både hans egne værker og ikke mindst hans kunstsamlinger fra hele verden. Han havde en fantastisk samling af kunst, bøger og musik, der inspirerede ham i hans arbejde.
  Huset, tegnestuen og værkstedet er propfyldt med kunst, skitser og modeller.
  Det levende værksted skal tages bogstaveligt. Flere af Bjørn Wiinblads gamle “malerpiger” har genoptaget deres gamle hverv og maler igen Wiinblads kendte keramikfigurer. Selvom det er over 30 år siden, de var ansat som keramikmalere, sidder det i fingrene. Måske kan de opleves på nærmeste hold under besøget.
  Praktiske oplysninger:
 • Der er trapper i huset og ingen elevator
 • Der er mulighed for at købe Bjørn Wiinblad kunst - både keramik, plakater og billeder. Og man kan betale med Dankort.
 • Der er gode parkeringsforhold i området.

  Tilmelding/betaling
  Prisen for dette arrangement er kun kr. 295,- og dækker rundvisning, spisning med 3  stk. smørrebrød  med en øl eller vand eller vin sammen med en kop kaffe.
  Tilmelding skal ske senest den 28. februar 2017 til Ida Vedel på tlf. 22158004, eller på info@gentofteborgerforening.dk. Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541 samtidig med tilmelding.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

Husk indbetaling af kontingent for 2017. Beløbet er uændret kr. 150.- for enkelt medlemskab og kr. 250.- for dobbelte medlemskaber.  Indbetaling kan ske til vores konto i Nordea reg. nr. 2135 konto 8973889541. Det kan ske via giro, bank eller homebanking.
Uanset betalingsform bedes anført navn samt kontingent 2017.


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login