Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Hjem > Borgerforeningen jan 2019

Borgerforeningen jan 2019

BORGERFORENINGEN
i Gentofte Kommune

 

Indkaldelse til den årlige Generalforsamling

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 19.00

Restaurant Strandlund, Strandlund 102, 2920 Charlottenlund

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

     På valg er: Erik Poulsen, Ellen Martens, Kjeld Hansen, Jørgen Vedel,  Ida Vedel,

                     Frank Meldgaard, Jes Peter Frees, Peter Koefoed, Susanne Sonne.

5.   Valg af formand. På valg er Kjeld Hansen.

6.   Valg af 2 revisorer. På valg er: Peter Mouritzen & Ole Brusch.   
      Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er: Birthe Lyngsø  & Peer Pedersen.

7.   Fastsættelse af årskontingent 2020.

8.   Indkomne forslag fra medlemmer samt repræsentantskabet og
      forretningsudvalget. Der vil være forslag fra repræsentantskabet om ændring af
      vedtægterne. Banken har ønsket en præcisering af foreningens tegningsregler.
      For at dette kan vedtages skal vi være mindst 1/3 medlemmer tilstede ellers skal
      der efterfølgende indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
      KOM DERFOR  ALLE.

 9.   Eventuelt 

Foredrag


Efter generalforsamlingen vil Torben Nielsen komme og holde foredrag med titlen ’Årets gang  i kongehuset’. Torben Nielsen har under sin mangeårige ansættelse (40 år) ved Dronning Margrethes hof været både livrist, løber og sluttede som jæger.

Han begynder sit foredrag med det traditionelle Nytårstaffel for samfundets spidser 1. januar på Amalienborg Slot.
Herefter forsætter han med regentparrets ophold på Amalienborg Slot, Fredensborg Slot, Gråsten Slot, Marselisborg Slot og ikke mindst sommertogterne med kongeskibet Dannebrog rundt i danske, færøske og grønlandske havnebyer.
Årets gang i kongehuset slutter med Dronningens nytårstale på årets sidste dag. Torben viser også billeder undervejs.                                                                  

Efter foredraget vil der blive serveret 3 stk. lækkert frisksmurt smørrebrød på hjemmebagt rugbrød med et glas vin eller øl/vand.
Dette koster kr. 175.- pr. deltager. Tilmelding f.s.v. angår foredrag og spisning skal ske senest den 30. januar 2019 til Ida Vedel på tlf. 22 15 80 04, eller på info@gentofteborgerforening.dk.
Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541 samtidig med tilmelding, husk navn & tekst: mad.


Kontingent


Husk indbetaling af kontingent for 2019. Beløbet er kr. 175.- for enkelt medlemskab og kr. 300.- for dobbelte medlemskaber. Indbetaling kan ske til vores konto i Nordea reg. nr. 2135 konto 8973889541 med  oplysning om  navn samt tekst: kontingent 2019.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Formandens nytårshilsen


Kære alle i Gentofte Borgerforening.
Ja nu er der atter gået et år, og her i begyndelsen af året føler jeg trang til at skrive en hilsen til alle.
Først en forsinket god bagjul, men mest af alt, et velsignet og lykkebringende nytår til jer alle og jeres kære.
Ja, når man ser tilbage på året, der er gået, har det jo været det samme her i vores dejlige land, for hvad er det som har rørt sindene?
Noget med ME TOO, skat der snøvler i det, noget med hvidvaskning, alt sammen er små ting i forhold til, hvad der sker ude i verden.
Her sker der ingen tsumanier, ingen oversvømmelser, ingen tyfoner, ingen tørker, ingen snestorme, ja Danmark er et dejligt land, og så er vi bare så heldige - synes jeg - at bo i den bedste kommune i landet, så jo, vi har meget at være tilfredse med, især os som mødes til vores hyggelige og varme sammenkomster her i Borgerforeningen, -

og tænk engang, i år kan det blive endnu bedre, hvis der kommer endnu flere.


Mange varme borgerlige hilsner, samt et lykkebringende nytår til alle i Borgerforeningen.

Kjeld Hansen, formand 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-   

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login