Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Hjem > Borgerforeningen jan/febr. 2018

Borgerforeningen jan/febr. 2018

 

BORGERFORENINGEN
I Gentofte Kommune

 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 7. februar 2018, kl. 19.00

Restaurant Strandlund, 2920 Charlottenlund


DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent. Peter Kofoed blev valgt.
 2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år 2017 ved Formanden Kjeld- blev godkendt.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Borgerforeningen ved Kasserer Jørgen Vedel - blev godkendt.
 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet: Tove Eriksson, Lis Poulsen, Britta Andersen, Kate Johansen, Hanne Tarp, Ole Marker, Michael Hogrefe. Repræsentantskabet indstillede nyvalg af Susan Hogrefe, Kirsten Wirth og Karina Guhle. Alle (både gen- nyvalg) valgt for en 3-årig periode.
 5. Valg af formand Kjeld Hansen.  Kjeld Hansen blev genvalgt.
 6. Valg af 2 revisorer: Peter Mouritzen & Ole Brusch. Begge blev genvalgt
  Valg af 2 revisorsuppleanter: Birthe Lyngsø  & Peer Pedersen. Begge blev genvalgt. 
 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 2019 blev godkendt ændret til:  
  For enlige kr. 175,00 og for par kr. 300,00.
 8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsentantskabet og forretningsudvalget. 
  Ingen indkomne forslag.

Eventuelt.  Arrangementer 2017

Forår:    Besøg på Carlsberg, Fugleskydning d. 5. juni. 
Efterår:  Grønnegårds teatret, Bakken, Bakkesangerinderne, Andespil.    
Suppleret med evt. andre arrangementer.
GF blev bedt om at tilkendegive hvorvidt FU/REPRÆSENTSKABET skal arbejde
 videre med, at både mænd/kvinder kan blive Fuglekonger/Dronninger.         
          15 tilkendegav et ønske om at bibeholde som det er i dag
          11 tilkendegav - nytænkning (fjerne kønsdiskrimination)
            4 tilkendegav – hverken det ene eller det andet
  
Referant
Kirsten Wirth

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Formandens nytårshilsen.
 
Her ved begyndelsen af det nye år føler jeg trang til at sende en nytårshilsen til alle i Gentofte Borgerforening, men samtidig også lade tankerne glide tilbage på året som gik.

Ja, og hvad er der så sket: Jo, ude i den store verden er der i USA kommet en præsident, som ikke er helt som de forrige,- han er meget bramfri og kommer til at træde mange over tæerne. Ja, der går nærmest ikke en dag uden der er en ny historie, - men de gode ting - hvis der er nogen - hører vi ikke noget om.
Ufreden fortsætter nærmest uden ophold ude i den store verden, og i Danmark er alt som det plejer, med uro i andedammen uden det giver udslag til den ene eller anden side.
 
Men hvad skete der i Gentofte?

Vi havde kommunevalg, - og det var heller ikke spændende. Et forventeligt manifest af vor borgmester og de konservative, så her er alt som det plejer ved det gode, gamle.
Hvad så med vores Borgerforening.
Jo, her er også alt som det plejer-. Vi har haft et godt år med gode arrangementer og et stabilt medlemstal, så jeg som formand har bare al mulig grund til at være godt tilfreds, især når jeg ser på de kommende arrangementer, som vi skal i gang med.
 
Så, - kom til generalforsamlingen - der hygger vi os også, og du kan få mere at vide.
 
Mange varme borgerlige hilsner, samt et lykkebringende nytår til alle i Borgerforeningen ønskes I fra
 
Kjeld Hansen, formand i den hyggeligste borgerforening i Gentofte.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
 
 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login