BORGERFORENINGEN 2023

...

Indkaldelse til 

Den årlige Generalforsamling

Onsdag, den 1. februar 2023 kl. 19.00

Restaurant Strandlund, Strandlund 102, 2920 Charlottenlund

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
     På valg er: Peter Mouritsen, Peer Petersen, Ole Brusch, John
     Zangenberg, Susan Hogrefe Bent Jespersen og Allan Guhle.

5. Valg af formand.
    På valg er Kjeld Hansen, som ikke ønsker genvalg. I stedet
    foreslås Bentt Jespersen

6. Valg af 2 revisorer.
    På valg er: Peter Mouritzen & Ole Brusch.
    Valg af 2 revisorsuppleanter.
    På valg er: Peer Pedersen.

7. Fastsættelse af årskontingent 2024.

8. Indkomne forslag fra medlemmer samt repræsentantskabet og
    forretningsudvalget.

9. Eventuelt


Foredrag:


Efter generalforsamlingen vil Naja Mikkelsen, der er barnebarn af polarforskeren Ejnar Mikkelsen holde et medrivende indlæg om polaregnene, der gennem århundreder har været genstand for et utal af vovede ekspeditioner.
Mange mænd har sat deres liv på spil for at fravriste disse ugæstfrie egne deres hemmeligheder. Hvad fandtes der højt mod nord bag de vældige ismasser?


Menu:

3 stk. lækkert frisksmurt smørrebrød (fisk og kødpålæg) på hjemmebagt rugbrød.
Dette koster kr. 160.- pr. deltager.
Tilmelding f.s.v. angår foredrag og spisning skal ske senest den 23. januar 2023 til
Ida Vedel på tlf. 22 15 80 04, eller på info@gentofteborgerforening.dk.
Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541 samtidig med tilmelding, husk navn & tekst: mad.

Vores sponsorer:

Murermester Lars Guhle, Entreprenør EK. Entreprise v/Lennart Pagels
SIF Gruppen A/S Glarmester A. Guhle & Sø
Guldsmed Poulsen Frisør Zangenberg
G. Strømann VVS v/Helene Strømann Velkommen A/S,
ABC Forsikring Netto Power Energiselskab A/S

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-