Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Forside

Forside

 
Velkommen til Borgerforeningen i Gentofte's hjemmeside.
 
Her har du mulighed for at læse om foreningen, kontakte formanden samt kassereren.
 
Vi er også på facebook, klik på linket til venstre. 
 
  
 

Formandens Nytårshilsen 

Kære alle i Gentofte borgerforening

Ja nu er der atter gået et år i vores forening og her i starten af det nye år synes jeg at det må være på sin plads at lade tankerne glide tilbage på året som gik.

I den store verden kan man jo ikke sige at alt har været fred og fordragelighed, nej måske tværtimod.
Der har været den ene grusomme voldshandling efter den anden, hvor helt uskyldige mennesker bliver dræbt og lemlæstet uden nogen som helst grund.

Der har været præsidentvalg i USA, hvor resultatet for nogle har været, og stadig er, rystende, men det sagde man jo også om Reagan, og det gik jo ikke så ringe endda, så klap nu hesten og lad os se, - måske kan det samme ske igen.

Men værst af alt, - Dronningens tale blev udsat for sabotage så der var kabelnedbrud.
Det viser at der her i landet også er syge personer, som ikke forstår hvad Danmark er, og hvad der samler os alle her i vores dejlige land. Ak ja, men er der da ikke noget rart og positivt at skrive om? - jo der er:


Vores alles dejlige forening, hvor vi kan mødes i hyggeligt selskab, spise god mad og hvor snakken går lystigt og så er der de gode arrangementer vi har.
Derfor beder jeg alle om at bakke endnu mere op om vores alles Borgerforening, så vi kan få en endnu bedre forening i det nye år 2017.

Med disse ord ønsker jeg alle og jeres kære i Gentofte Borgerforening
Et rigtig godt og lykkebringende nytår

Kjeld Hansen Formand 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes

Tirsdag, den 7. februar 2017 kl. 19.30 på
Restaurant Strandlund, 2920 Charlottenlund


DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber, både for Borgerforeningen og Flagfonden til godkendelse.
 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet:
  På valg er: Flemming Lyngsø, Peter Mouritzen, Birthe Lyngsø, Peer Petersen, Jan Rasmussen, Ole Brusch og John Zangenberg. 
 5. Valg af formand.
  På valg er Kjeld Hansen.
 6. Valg af 2 revisorer.
  På valg er: Peter Mouritzen & Ole Brusch                                                        Valg af 2 revisorsuppleanter.
  På valg er: Birthe Lyngsø  & Peer Pedersen.
 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsentantskabet og forretningsudvalget.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil sognepræst Leif Ruhlmand Evald fra Gentofte Kirke, som er med i Gentofte Lokalhistorisk Forening, holde foredrag om det gamle Gentofte.
                                                                             
Efter foredraget vil der blive serveret et let traktement med et glas vin eller en øl/vand.
Dette koster kr. 170.- pr. deltager. Tilmelding f.s.v. angår foredrag og spisning skal ske senest den 1. februar 2016 til Ida Vedel på tlf. 22158004, eller på info@gentofteborgerforening.dk.
Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541 samtidig med tilmelding.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Husk indbetaling af kontingent for 2017. Beløbet er uændret kr. 150.- for enkelt medlemskab og kr. 250.- for dobbelte medlemskaber.  Indbetaling kan ske til vores konto i Nordea reg. nr. 2135 konto 8973889541. Det kan ske via giro, bank eller homebanking.
Uanset betalingsform bedes anført navn samt kontingent 2017.


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 
 
 

 

  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login